1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή  www.parking-byzantio.gr  αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας  ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΟΕ με έδρα το δήμο Καλαμαριάς, επί της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 16, Τ.Κ. 55133, με ΑΦΜ: 099813675 που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «Εταιρεία» ή « www.parking-byzantio.gr ».

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την  www.parking-byzantio.gr  και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση ( downloading ), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα/Εφαρμογή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δύναται να διαφημίζονται και να προωθούνται Ειδικές Προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης / μέλος / χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να προμηθευτεί πραγματοποιώντας ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους του παρόντος. Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει δε στη διαδικασία προώθησης των Ειδικών Προσφορών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω της  www.parking-byzantio.gr, δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) ανάμεσα στο χρήστη και το χώρο στάθμευσης στον οποίο έγινε η κράτηση. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, η  www.parking-byzantio.gr  ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη και το χώρο στάθμευσης, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησης στο χώρο στάθμευσης. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των μελών / χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από χώρους στάθμευσης ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της στάθμευσής τους.

Οι υπηρεσίες της  www.parking-byzantio.gr  διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης / μέλος / χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα  spider ,  scrape ), παρουσίασης, καταφόρτωσης ( downloading ) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

4. ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κρατήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

www.parking-byzantio.gr (ή Ιστοσελίδα/Εφαρμογή) : Ο δικτυακός τόπος με διακριτικό τίτλο « PARKING BYZANTIO » και ηλεκτρονική διεύθυνση www.parking-byzantio.gr»  o  οποίος αποτελεί πλατφόρμα πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε συμβεβλημένες με την  www.parking-byzantio.gr  επιχειρήσεις, που δύναται να συνοδεύονται από αποκλειστικές εκπτώσεις ή προνόμια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Ηλεκτρονική Κράτηση (ή  Online  Κράτηση ή Κράτηση) : Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση κράτησης μίας ή περισσότερων θέσεων στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης επιλογής του χρήστη και η οποία είτε συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά είτε όχι. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διεκπεραιωμένη Κράτηση (ή Ολοκληρωμένη Κράτηση) : Η Ηλεκτρονική Κράτηση η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την εμφάνιση και στάθμευση του οχήματος της κράτησης στο χώρο στάθμευσης και η οποία συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Μέλος : Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ο οποίος προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και να επωφεληθεί των Ειδικών Προσφορών, εγγράφεται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ΔΩΡΕΑΝ τις ηλεκτρονικές κρατήσεις που επιθυμεί. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης γίνεται μέλος της  www.parking-byzantio.gr και δεσμεύεται με τους όρους του παρόντος. Ως μέλη της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορούν να εγγραφούν μόνο ενήλικοι (άνω των 18 ετών).

Χρήστης : κάθε μέλος της Ιστοσελίδας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Δικαιούχος Κράτησης (ή Δικαιούχος) : Ο δικαιούχος της Κράτησης ο οποίος καθορίζεται από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με παροχή του ονοματεπώνυμού του ή του αρ. κυκλοφορίας του οχήματος. Ο Δικαιούχος δύναται να είναι και ο ίδιος ο Χρήστης, εφόσον ο τελευταίος δηλώσει το δικό του ονοματεπώνυμο ως ονοματεπώνυμο Δικαιούχου ή αρ. κυκλοφορίας ως αρ. κυκλοφορίας Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος απευθύνεται στο χώρο στάθμευσης προκειμένου να λάβει τις προβλεπόμενες παροχές και υπηρεσίες βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Ημερομηνία Άφιξης / Ώρα Άφιξης (ή Ώρα Εισόδου) / Ώρα Αναχώρησης (ή Ώρα Εξόδου) / Αρ. Κυκλοφορίας (ή Όχημα) : Κάθε Κράτηση ισχύει για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα εισόδου και για συγκεκριμένο όχημα. Βάσει της συμφωνίας της  www.parking-byzantio.gr  με το χώρο στάθμευσης, το όχημα της Κράτησης δύναται να αντιστοιχείται σε συγκεκριμένη θέση στάθμευσης που δεσμεύεται για τον Δικαιούχο για την Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης.

Κωδικός Κράτησης : Ο μοναδικός κωδικός που παράγετε με την πραγματοποίηση μιας Κράτησης μέσα από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

Στάθμευση / Ολοκλήρωση Κράτησης : Κατά την στάθμευση του Δικαιούχου την Ημερομηνία / Ώρα Άφιξης στο χώρο στάθμευσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναφέρει στον υπεύθυνο του χώρου στάθμευσης το Ονοματεπώνυμό του ή τον Κωδικό Κράτησης, καθώς και ότι έχει προηγηθεί Κράτηση με Δικαιούχο τον ίδιο μέσω της  www.parking-byzantio.gr , προκειμένου να δεχθεί τα προϊόντα / υπηρεσίες / παροχές που αντιστοιχούν στην Κράτηση καθώς και το ποσοστό ή ποσό της έκπτωσης στην περίπτωση που η Κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αμελήσει να ενημερώσει εγκαίρως το προσωπικό του χώρου στάθμευσης ότι έχει πραγματοποιηθεί Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ο χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να την αρνηθεί ή να χρεώσει τη στάθμευση διαφορετικά από τον τιμοκατάλογο της Κράτησης.

Τροποποίηση Κράτησης : Ο Χρήστης της κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας κράτησης έχει δικαίωμα να τροποποιεί α) το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου, β) την Ημερομηνία & Ώρα άφιξης γ) την Ημερομηνία & Ώρα αναχώρησης ή / και δ) τον Αρ. Κυκλοφορίας. Η Τροποποίηση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και την Ώρα Άφιξης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το Χρήστη : Ο Χρήστης της Κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας Κράτησης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακύρωση. Η Ακύρωση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι την Ώρα Άφιξης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το  www.parking-byzantio.gr : Σε ακραίες περιπτώσεις όπου ο χώρος στάθμευσης έχει εκτάκτως γεμίσει και δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κρατήσεων του  www.parking-byzantio.gr , για λόγους ανωτέρας βίας έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση ενός χρήστη ενημερώνοντας τον παράλληλα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία και ώρα άφιξης. Στην περίπτωση αυτή η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αποστέλλει ειδικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το χρήστη της κράτησης ενημερώνοντας τον για την ακύρωση και την αιτία που επικαλείται ο χώρος στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης ή η Εταιρεία δύνανται εναλλακτικά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το χρήστη στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο τελευταίος κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή κατά την κράτηση. Επιπρόσθετα, ο χώρος στάθμευσης δύναται να ακυρώσει την Κράτηση ενός χρήστη εάν βάσει των πολιτικών του ο συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί ως ανεπιθύμητος λόγω προγενέστερων επανειλημμένων περιστατικών Μη Εμφάνισης ( noshow ) στο χώρο στάθμευσης. Στην περίπτωση της ακύρωσης μια κράτησης από το χώρο στάθμευση ή το  www.parking-byzantio.gr  εντός 1 ώρας από την ώρα της άφιξης και μόνο όταν η κράτηση έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 ώρες από την ώρα της άφιξης, η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αποζημιώνει τον χρήστη προσφέροντας του επιπλέον Πόντους Επιβράβευσης βάσει του Άρθρου 10 του παρόντος.

Αργοπορημένη Στάθμευση / Στάθμευση με διαφορετικό Αρ. Κυκλοφορίας : Στην περίπτωση α) που ο Δικαιούχος της κράτησης προσέλθει στο χώρο στάθμευση μετά το πέρας της μισής ώρας από την προγραμματισμένη Ώρα Άφιξης (περιστατικό Αργοπορημένης Στάθμευσης) και β) έγκαιρης προσέλευσης του δικαιούχου στο χώρο στάθμευση αλλά με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας από αυτόν που έχει δηλωθεί στην κράτηση (Αρ. Κυκλοφορίας), ο χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την διακριτική του ευχέρεια είτε την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε, είτε την αντίστοιχη ειδική προσφορά που τη συνοδεύει.

Περιστατικό Μη Εμφάνισης ( No   show ) : Η Ηλεκτρονική Κράτηση που δεν έχει ακυρωθεί και της οποίας το όχημα δεν εμφανίζεται τελικά στο χώρο στάθμευση βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης, ήτοι εντός μισής ώρας από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης κατά την ημερομηνία κράτησης. Η περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιβαρύνει τον χρήστη ή το δικαιούχο της κράτησης. Ο χρήστης ενημερώνεται με  email  για κάθε περιστατικό μη εμφάνισης που τον αφορά. Σε περίπτωση σχετικής αντίρρησης εκ μέρους του έχει τη δυνατότητα και ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για λόγους προστασίας των χώρων στάθμευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιστατικών Μη Εμφάνισης και με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, επανειλημμένα περιστατικά Μη Εμφάνισης, ήτοι τρία (3) σε διάστημα έξι (6) μηνών θα συνεπάγονται τη διαγραφή του Χρήστη από μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Στην περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και δικαιούται να ιχνηλατήσει την  IP  διεύθυνση των χρηστών και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ( ISP ) τους. Επιπρόσθετα, κάθε χώρος στάθμευσης μπορεί να ακολουθεί τη δική του πολιτική διαχείρισης περιστατικών Μη Εμφάνισης η οποία δύναται να είναι αυστηρότερη από εκείνη της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Συνεπώς, κάθε χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την κράτηση ενός χρήστη εάν εκείνος έχει υπερβεί τον αριθμό  noshows  που ορίζει η εκάστοτε πολιτική του.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της  www.parking-byzantio.gr αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της  www.parking-byzantio.gr  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της  www.parking-byzantio.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της  www.parking-byzantio.gr  (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &  NEWSLETTERS

Η  www.parking-byzantio.gr  διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για την αποστολή αυτόματων  email  που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής (όπως  email  δημιουργίας λογαριασμού,  email  επιβεβαίωσης / τροποποίησης / ακύρωσης κρατήσεων,  email  σχετικά με την κατάσταση των πόντων επιβράβευσης στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης πελατών του  www.parking-byzantio.gr  κτλ.) αλλά και  email  ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως  newsletters ). Στην περίπτωση των  email  ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης / μέλος μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε  email  ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται ή μέσα από τη σελίδα διαχείρισης του προφίλ του διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Η  www.parking-byzantio.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Η  www.parking-byzantio.gr  μπορεί να αποστείλει  email  για τους ακόλουθους σκοπούς (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

Μετά την εγγραφή νέου μέλους ή την τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού μέλους στην στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

Μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κράτησης προς ενημέρωση ή / και υπενθύμιση στοιχείων της κράτησης.

Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Για την αποστολή πληροφοριών κρίσιμων για την διεκπεραίωση των συναλλαγών (στοιχεία κράτησης, ακυρώσεις κρατήσεων κ.α.).

Για σκοπούς ενημέρωσης ( newsletter ).

Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.

Για προτάσεις υπηρεσιών σχετικών με την  www.parking-byzantio.gr.

Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / χρηστών / μελών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της  www.parking-byzantio.gr  και των συνεργαζόμενων χώρων στάθμευσης.

Η  www.parking-byzantio.gr  επίσης διατηρεί αρχείο με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει οι χρήστες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οι καλούντες του τηλεφωνικού της κέντρου για την αποστολή  SMS  ή μηνυμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας όπως  Viber . Τέτοια μηνύματα αφορούν άμεσα τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής (όπως κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου, σημαντικές επικοινωνίες σχετικά με τις κρατήσεις του χρήστη κτλ.). Επιπρόσθετα, μπορεί να αποσταλούν και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα είτε σχετικά με τις υπηρεσίες της  www.parking-byzantio.gr  είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. συνεργαζόμενοι χώροι στάθμευσης). Στην περίπτωση των μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης / μέλος μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να μην τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του, εντός της διαχείρισης του προφίλ του εντός της Ιστοσελίδας ή στέλνοντας ένα  email  στο  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η  www.parking-byzantio.gr  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως  email  ή άλλου είδους επικοινωνία από την  www.parking-byzantio.gr , θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή μέσα από τη διαχείριση του προφίλ του εντός της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

8. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σχόλια, κριτικές και βαθμολογήσεις για τους Χώρους Στάθμευσης έχουν δικαίωμα να καταθέσουν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μόνο οι χρήστες που έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

Ένας χρήστης αποκτά δικαίωμα κριτικής μόλις ολοκληρωθεί η κράτησή του από το Χώρο Στάθμευσης.

Η δημοσίευση των σχολίων/κριτικών που δεν παραβιάζουν τους όρους του παρόντος μπορεί να γίνει έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από το χώρο στάθμευσης.

Τα σχόλια και οι κριτικές των χρηστών μπορούν (α) να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, (β) να χρησιμοποιηθούν και να τοποθετηθούν (πλήρως ή εν μέρει) από την Εταιρεία σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  newsletters , πλατφόρμες ειδικών προωθητικών ενεργειών, εφαρμογές και άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Εταιρεία.

Το  www.parking-byzantio.gr  δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σχολίων που υποβάλλουν οι χρήστες. Κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει και να βαθμολογεί με ευπρέπεια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, να αρνείται και να διαγράφει σχόλια, κατά τη διακριτική της ευχέρεια με απώτερο σκοπό να προστατεύσει τα μέλη της και τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις από τυχόν μη ειλικρινείς, κακοπροαίρετες ή / και υστερόβουλες κριτικές (είτε θετικές είτε αρνητικές).

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία δύναται να μην κάνει δεκτά σχόλια/ κριτικές ή συγκεκριμένα τμήματα αυτών εάν:

Είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή λατινικούς χαρακτήρες ( greeklish ) ή περιέχουν ορθογραφικά λάθη σε συχνότητα που δυσκολεύει ή καθιστά δυσάρεστη την ανάγνωσή τους ή είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην ελληνικών ή αγγλικών.

Περιλαμβάνουν περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, εκβιαστικό, ψευδές, ρατσιστικό, πορνογραφικό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο.

Περιέχουν μη ευπρεπείς εκφράσεις ή/και εκφράσεις με ειρωνικές αναφορές

Επιχειρούν να διαφημίσουν το χώρο στάθμευσης ή άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή προϊόντα.

Δεν εμπεριέχουν κάποιο ουσιώδες σχόλιο/ κριτική για το χώρο στάθμευσης, δηλαδή δεν διευκρινίζουν με επαρκή σαφήνεια είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά στοιχεία των υπηρεσιών που έλαβαν προκειμένου να δίνουν ωφέλιμη πληροφόρηση στα υπόλοιπα μέλη του  www.parking-byzantio.gr .

Περιέχουν αναφορές ή γράφονται με στόχο να σχολιάσουν ή να απαντήσουν στην κριτική κάποιου άλλου χρήστη ή έχουν στόχο να προκαλέσουν την απάντησή του ή περιέχουν παραπομπές σε άλλες κριτικές.

Περιέχουν ονομαστικές αναφορές σε φυσικά πρόσωπα.

Περιγράφουν επεισόδια αντιδικίας ανάμεσα σε πελάτες ή/και μέλη του προσωπικού του χώρου στάθμευσης ή αναφέρουν περιστατικά έκνομων ενεργειών ή άλλα περιστατικά με πρωταγωνιστές μέλη του προσωπικού ή πελάτες του χώρου στάθμευσης, που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν.

Περιλαμβάνουν αναφορές περιστατικών ή υπόνοιες φαινομένων σημαντικού υγειονομικού ενδιαφέροντος με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν.

Έχουν γραφτεί με οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν της περιγραφής και του σχολιασμού της εμπειρίας του χρήστη σχετικά με τη στάθμευση ή/και την εξυπηρέτηση στον εν λόγω χώρο στάθμευσης ή/και αναφέρονται σε άλλους χώρους στάθμευσης ή/και αναφέρουν ότι ο συντάκτης δεν στάθμευσε κατά την επίσκεψή του ή περιέχουν αναφορές σε άτομα που έχουν επαγγελματική σχέση με το χώρο στάθμευσης ή σε άλλα πρόσωπα που επισκέφθηκαν το χώρο στάθμευσης κατά τον ίδιο χρόνο με την επίσκεψη του χρήστη που συντάσσει την κριτική.

Παρουσιάζουν σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στο κείμενο και στις βαθμολογίες που το συνοδεύουν.

Αναφέρουν λανθασμένες τιμές ή αντικειμενικά στοιχεία του χώρου στάθμευσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εφ’ όσον αυτό περιέλθει εις γνώσιν των διαχειριστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μετά από σχετική ενημέρωση από τους νόμιμους εκπροσώπους της εκάστοτε επιχείρησης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σχολίων/ κριτικών που υποβάλουν τα μέλη του.

Αν δε ζητηθεί ειδικά, η Εταιρεία δεν επιθυμεί να λάβει τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή αποκλειστικές πληροφορίες ή άλλο υλικό από τα μέλη μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που υποβάλλεται από τα μέλη, και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από την Εταιρεία ως εμπιστευτικό, θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό, απόρρητο ή αποκλειστικό. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει και να αποκαλύπτει χωρίς περιορισμό το εν λόγω υλικό. Το εν λόγω υλικό δε συμπεριλαμβάνει φυσικά τα Προσωπικά Δεδομένα του μέλους.

Τα μέλη εγγυώνται στην Εταιρεία ότι το υλικό / πληροφορίες που αναρτούν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν περιλαμβάνει και δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

9. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / μέλη / επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της  www.parking-byzantio.gr, των επισκεπτών / χρηστών καθώς και των μελών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αποδοχή επιπρόσθετων Όρων Χρήσεων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί Όροι Χρήσης ισχύουν ως συμπλήρωμα των παρόντων και δεν τους αντικαθιστούν.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου διατίθενται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορούν να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα.